اتوماسیون کنترل تردد

اتوماسیون کنترل دسترسی پادرا سافت

سیستم اکسس کنترل پادرا دسترسی تک تک افراد یا پرسنل به هر اتاق را تعیین می نماید، بنابراین مدیران اداری و مدیران داخلی هر سازمان می توانند از قدرت و انعطاف اتوماسیون کنترل دسترسی جهت مدیریت واحد زیر نظر خود بهره ببرند. نرم افزار پادرا سافت از سرعت خواندن اثر انگشت و کارت و تشخیص چهره فوق العاده ای برخوردار بوده و همچنین دارای امکانات اتصال به کامپیوتر هستند. بنابراین این دستگاه برای محیط های اداری کوچک و یا بزرگ مناسب است.

سامانه هوشمند پادرا مفتخر است پس از سالها تحقیق و بررسی و ارائه نرم افزارهاي متفاوت در محیط ویندوز ، وب و همچنین استفاده از نظرات ارزشمند مسئولین محترم مجموعه هاي متفاوت و نیز با یاري کارشناسان خبره و مهندسین مجرب پادرا نرم افزار هاي متنوع کنترل دسترسی ، حضور و غیاب را به بازار ارائه نماید ، این مهم شما را قادر می نماید نظارت دقیقی بر تردد افراد در مجموعه خود داشته و گزارشات کاملی را به سمع و نظر مدیران برسانید .پادرا با ارائه نسخه هاي مختلف برنامه و ارائه امکانات و گزارش هاي مختلف مدیریتی و پیشرفته نیازهاي سازمان ها و شرکت ها را بطور کامل برآورده می نماید.

خواهشمندیم برای بهترین بهره وری از سیستم نرم افزار کنترل تردد ، امکانات نسخه های مختلف نرم افزار حضور و غیاب پادرا را با بررسی و پس از در نظر گرفتن نیازهای مجموعه خود و انتخاب نرم افزار مورد نظر از مشاوره همکاران واحد فروش پادرا استفاده نمائید.

پادرا با ارائه نسخه هاي مختلف برنامه و ارائه امکانات و گزارش هاي مختلف مدیریتی و پیشرفته نیازهاي سازمان ها و شرکت ها را بطور کامل برآورده می نماید.

برخی از امکاناتی که در نرم افزار پادرا سافت به آن پرداخته ایم عبارت است از :

  • امکان گزارش گیري از کلیه ورود و خروج ها در بازه هاي زمانی مشخص
  • امکان ایجاد محدودیت تردد افراد یک گروه به تعداد مشخص، در یک روز ، به این معنی که در یک روز با ورود n تعداد از افراد گروه x ، اجازه ورود (n+1) اُمین شخص از گروه x به داخل سالن داده نشود.
  • امکان تعریف بازه زمانی روزانه و هفته اي براي تردد افراد )مثلا از ساعت 8 الی 21 فقط روزهاي زوج(
  • امکان تعریف بازه هاي زمانی متفاوت براي گروه هاي مختلف
  • امکان تعریف مدت اعتباردر نرم افزار، براي هر فرد و هر گروه، مثلا 1ماهه، 1 ساله و ...  بصورتی که بعد از تاریخی معین اثر انگشت فرد بصورت اتومات از روي دستگاه شماره 2 حذف یا غیر فعال گردد.
  • امکان غیر فعال کردن اثر انگشت یک گروه یا فرد از طریق نرم افزار، بدون نیاز به حذف دستی آنها در دستگاهها
  • امکان حذف یک یا چند گروه و یک یا چند فرد از نرم افزار و پیرو آن، امکان انتقال اصلاح ایجاد شده به دستگاه شماره 2 بدون نیاز به حذف آنها در دستگاه شماره 1
  • مکان خارج کردن یک یا چند فرد از یک گروه و پیرو آن امکان انتقال اصلاح ایجاد شده به دستگاه شماره 2 بصورتی که اگر فرد عضو هیچ گروهی نباشد، اجازه ورود نداشته باشد.
  • امکان انتقال یک یا چند فرد از گروه A به گروه B