انتخاب انواع پشتیبانی ها

خدمات حضوری

خدمات ریموتی

آموزش

ارائه کد سریال و کد سیستم در بازه خدمات و خارج از بازه خدمات

رفع خطای نرم افزاری

خطای نرم افزاری و ارسال فایل ها از طریق ریموت

سرویس دوره ای

راهنمایی کاربران و پاسخگویی به سوالات ریموتی و تلفنی – در بازه خارج از خدمات راهنمایی تلفنی جزو تعهدات پادرا میباشد

نصب مجدد نرم افزار و سخت افزار

آموزش کامل مجدد کار با دستگاه به صورت تلفنی در بازه خدمات و ارسال فایلهای راهنما (متنی و ویدئو)

 

قفل شکنی دستگاه و نرم افزار در بازه خدمات پشتیبانی رایگان میباشد .

 

نصب ورژن جدید نرم افزار ( آپدیت) در طول بازه خدمات پشتیبانی

 

ارائه کد سریال و کد سیستم در بازه خدمات و خارج از بازه خدمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخص کردن خدمات در هنگام خرید وبازه پشتیبانی

 

انواع خدمات

بازه گارانتی

خارج از بازه گارانتی

روش برقراری ارتباط با پشتیبانی

واتساپ / پورتال امور مشتریان / گفتینو

واتساپ / پورتال امور مشتریان / گفتینو

نوع پشتیبانی

تلفنی / حضوری

تلفنی / حضوری شامل هزینه

دمو نرم افزار

رایگان

رایگان

 

 

 

 

 

 

 

خدمات پشتیبانی شرکت پادرا

شرکت پادرا با فراهم ساختن زیر ساخت های فنی لازم ، امکان دستیابی مشتریان محترم به خدماتی شایسته و مناسب را در  کمترین زمان ممکن فراهم آورده است . با توجه به اینکه پس از خرید محصولات شرکت پادرا ، تا یکسال ، اعتبار پشتیبانی نرم افزار ها فعال می باشد ، مجوز بهره گیری از کلیه خدمات تحت ضوابط و شرایط مندرج در ذیل برای ایشان وجود خواهد داشت .

پشتیبانی نرم افزار در بازه مشخص شده خدمات پشتیبانی

*نصب نرم افزار به صورت ریموتی 2 مرتبه و 1 مرتبه ارجاع کیس به محل شرکت یا نمایندگی

*آموزش نرم افزار 1 مرتبه ریموتی و 1 مرتبه در محل شرکت پادرا

* مراجعه حضوری در محل مشتری برای مسیرهای زیر 40 کیلومتر ازمحل دفترمرکزی به صورت رایگان میباشد( 1 مرتبه)

*ارائه کد سریال و کد سیستم در بازه خدمات و خارج از بازه خدمات

*رفع خطای نرم افزاری و ارسال فایل ها از طریق ریموت

*راهنمایی کاربران و پاسخگویی به سوالات ریموتی و تلفنی – در بازه خارج از خدمات راهنمایی تلفنی جزو تعهدات پادرا میباشد

*آموزش کامل مجدد کار با دستگاه به صورت تلفنی در بازه خدمات و ارسال فایلهای راهنما (متنی و ویدئو)

*قفل شکنی دستگاه و نرم افزار در بازه خدمات پشتیبانی رایگان میباشد .

*شخصی سازی نرم افزار در صورت نیاز مشتریان قابل انجام می باشد (اعلام هزینه) .

*نصب ورژن جدید نرم افزار ( آپدیت) در طول بازه خدمات پشتیبانی

 *ارتقا مدل نرم افزار به ورژنهای بالاتر قابل انجام خواهد بود.

*تماس دوره ای واحد customer success جهت بررسی وضعیت مشتریان.

*استفاده از سامانه پورتال مشتریان  جهت ارائه خدمات  پشتیبانی.
*عضویت در باشگاه مشتریان و استفاده از خدمات باشگاه

مبالغ خدمات پشتیبانی پس از باره خدمات  با توجه به تعرفه های اعلام شده از سوی سازمان نظام صنفی رایانه کشور در هر سال قابل محاسبه خواهد بود و مشتریان نیاز به تمدید خدمات اجباری پس از پایان بازه خدمات پشتیبانی را ندارند.