راهکارهای امنیتی و کنترل تردد در کارخانه ها

مدیریت تردد و حضور و غیاب افراد و کارکنان در کارخانه‌ ها و مراکز و صنعتی امر مهمی به شمار می‌رود.

در امورد اداری نیز محاسبات دستی و غیریکپارچه موجب اتلاف انرژی و زمان می‌شود در کنار این مطلب که احتمال خطای آن نیز کم نیست. امنیت و بازرسی پرداخت دستمزد و یکپارچه سازی نرم افزاری و سخت ابزاری سیستم کنترل تردد به آمار صحیح و دقیق کارکرد پرسنل نیاز دارد.

راهکارهای شرکت ماداکتو در کارخانه‌ها

با کمک راهکارهای مختلف و یکپارچه سازی سیستم کنترل تردد هر محل و به ویژه در کارخانه‌ها می‌توان در میزان هزینه و زمان نیروی انسانی صرفه‌جویی کرد و علاوه بر نظارت آنی و همیشگی بر تمامی امور حضور و غیاب و تردد، از نیروی کار در پیشبرد اهداف دیگر امر تولید و ارائه خدمات استفاده کرد.

معرفی انواع راهکارهای شرکت ماداکتو

در پارکینگ‌ها با استفاده از راهبندهای خودرویی، تردد خودروهای مختلف کارکنان، سرویس رفت و آمد و سایر خودروها با کمک آنتن‌های برد بلند، بدون نیاز به اپراتور و نگهبان انجام خواهد شد. در صورتی که دسترسی هر خودرو برای مجموعه نرم افزاری تجهیزات تعریف شده باشد و سیستم یکپارچه، کنترل تردد کل کارخانه را بر عهده داشته باشد همه مجوزها و فرامین دسترسی به صورت خودکار صادر می‌شوند.

در زمان نیاز به خروج ابزار و تجهیزات و اقلام حائز اهمیت به کمک برچسب یا تگ‌ها و گیرنده‌های ویژه می‌توان به شکلی این تبادلات را کنترل کرد که قابل پیگیری و گزارش لحظه‌ای باشند.

تردد کارکنان و مراجعین یا مشتریان و افرادی که ورود مکرر به کارخانه‌ها دارند با کمک گیت‌های نفری که مجهز به دستگاه حضور و غیاب باشند کاملا قابل کنترل است. لیست‌های عملکرد به صورت خودکار تهیه و قابل رویت خواهند بود.

در کارخانه‌ها و صنایعی که رعایت استانداردهای بهداشتی لازم است، استفاده از گیت‌های هایژنیک بر سرعت و کیفیت کار می‌افزاید.

نرم افزارهای حضور و غیاب تمامی تردد افراد را ثبت می‌کند و عملیات محاسبه و امور پرسنلی را نیز به میزان قابل توجهی تسهیل می‌نماید.

نرم افزار گشت و نگهبانی در زمان‌ تعطیلی کارخانه از بهترین راهکارهای امور مدیریتی و حراستی است.

مزایای راهکارهای شرکت ماداکتو

  • راحتی تردد و اتلاف وقت کمتر

  • عدم نیاز به حضور نگهبان یا نیروی حراست و نظارتی در ترددها

  • یکپارچه سازی نرم افزاری و سخت ابزاری

  • کاهش پیچیدگی فرایندهای نظارت و مدیریت بر منابع انسانی