راهکارهای امنیتی و کنترل تردد در ادارات خاص و مناطق مرزی

مناطق مرزی و ادارات خاص باید از بیشترین امکانات و تمهیدات امنیتی برخوردار باشند. هر گونه بی توجهی و خطایی ممکن است عواقب جبران ناپذیری به دنبال آورد. حفظ شان مراجعین و کارکنان و آراستگی ظاهر و ساختار ادارات خاص و مناطق مرزی نیز از مواردی است که باید آن را در نظر داشت. برای تامین امنیت چنین مکان‌هایی باید تمام موارد ضروری را در نظر گرفت. راهکارهایی که می‌توان برای این مکان‌ها در نظر گرفت عبارتند از: راهبند خودرویی، گیت نفری، دستگاه حضور و غیاب، شناساگرهای احراز هویت، قفل الکترونیک، دستگیره الکترونیک، دستگاه گشت و نگهبانی، RFID، نرم افزار کنترل تردد، نرم افزار حضور و غیاب، نرم افزار کنترل دسترسی، نرم افزار گشت و نگهبانی و نرم افزار جامع حراست و انتظامات.

راهکارهای شرکت ماداکتو برای ادارات خاص و مناطق مرزی

 

ضرورت استفاده از راهکارهای مناسب

شرایط امنیتی ویژه ادارات خاص و مناطق مرزی به نظارت و کنترل دقیق و بیشتری نسبت به مکان‌های دیگر نیاز دارد. به همین جهت توصیه می‌شود از تمام پتانسیل‌های موجود در این زمینه استفاد کرد. ورود یا تردد افراد غیرمجاز در چنین مکان‌هایی تحت هر شرایطی خطرآفرین و تهدیدکننده است. فراهم آوردن تجهیزات و تمهیدات امنیتی از یک سو و تسهیل و تسریع انجام امور مراجعه کنندگان از سوی دیگر باعث می‌شود تا انتخاب راهکار از حساسیت بیشتری نیز برخوردار باشد.

نمی‌توان در کنار هر ورودی، کمد، در یا اتاقی یک نگهبان یا مامور حراست گذاشت. بهتر است انواع ترددها از هم تفکیک شوند و کارکنان از دستگاه‌های حضور و غیاب و شناساگرهای احراز هویتی استفاده کنند و مراجعین از درهای دیگر تردد داشته باشند. جهت کنترل های امنیتی مراجعان نیز از دستگاه‌های هوشمند استفاده شود تا هم احتمال خطای انسانی حذف شود و هم کنترل لحظه‌ای و گزارش‌گیری دقیق ممکن باشد.

با سطح بندی دسترسی‌ها می‌توان تمرکز و انرژی بیشتری بر انجام اهداف سازمانی داشت.

کنترل تردد خودرویی به کمک راهکارهای شرکت ماداکتو

انتخاب درست راهکارهای امنیتی روند انجام امور را ساده و سریع‌ می‌کند. در محل عبور خودروها یا شروع مسیر بازرسی می‌توان از راهبندهای پارکینگی برای هشدار دادن و ایجاد نظم و کنترل سرعت تردد استفاده کرد. در مناطق حساس‌تر نیز راهبندهایی با مقاومت بالا لازم است. راهبندهای ضدتروریستی بولارد و کف خواب در چنین مکان‌هایی استفاده فراوان دارند. به این ترتیب هیچ خودرویی بدون بازرسی کامل نمی‌تواند از نقاط مرزی و حساس عبور کند. خودروهایی که متعلق به خود سازمان هستند را نیز می‌توان به کمک شناساگرهای مختلف خودرو مثل دوربین پلاکخوان و RFID برای سیستم نرم افزاری معرفی کرد تا بدون نیاز به توقف، مسیر به صورت خودکار برای آنها باز شود.

کنترل تردد افراد به کمک راهکارهای شرکت ماداکتو

تردد افراد را می‌توان به راحتی با گیت‌های نفر رو تشخیص فلز کنترل کرد. گیت‌های تردد نفری امنیتی از مستحکم‌ترین گیت‌های نفررو هستند که قابلیت مقاومت در برابر فشار و ازدحام جمعیت را دارند. ورود افرادغیر مجاز از طریق این گیت‌ها غیرممکن است. با توجه به میزان امنیتی که برای هر محلی در نظر گرفته می‌شود می‌توان از انواع گیت‌های نفری تمام قد، نیم قد، سوئینگ و کشویی برای عبور افراد استفاده کرد.

کاربرد ابزار گشت و نگهبانی

ماژول گشت و نگهبانی از کاربردی‌ترین ابزار برای ادارات خاص و مناطق مرزی است. نگهبان در ساعات مشخصی موظف است به مکان‌های از پیش تعیین شده سر بزند و گیرنده‌هایی که در این مکان‌ها ثبت شده‌اند این نگهبانی را تایید کنند. در مرحله بعد، از ماژول گزارش گرفته می‌شود تا صحت نگهبانی تایید شود. در این حالت امکان نیمه‌ کاره رها کردن و انجام ندادن عملیات گشت و نگهبانی وجود ندارد.

استفاده از راهکارهای نرم افزاری

می‌توان دسترسی و امکان استفاده از اتاق‌ها، کمدها و مکان‌های خاص را به کمک نرم افزارهایی به راحتی تحت کنترل درآورد. در نتیجه همه دسترسی‌ها قابل تنظیم و هماهنگی هستند. شرکت پادرا ارائه کننده نرم افزار جامع حراست و نگهبانی است که تمامی موارد لازم برای کنترل و نظارت، در طراحی آن در نظر گرفته شده است تا تضمین کننده امنیت مکان‌هایی باشد که از این نرم افزار استفاده می‌کنند. امکان نظارت لحظه‌ای و متمرکز باعث می‌شود تا انجام امور و با دقت و سرعت بیشتری صورت گیرد.