چشم انداز پادرا

مهمترین چشم انداز ما این است که دامنه خدمات و راهکارهای کنترل دسترسی خود را در حوزه سخت افزار و نرم افزاری در مقیاس جهانی گسترش دهیم و بتوانیم محصولات پادرا را در زمینه کنترل دسترسی و ساخت ماشین الات صنعتی به کشورهای بیشتری در جهان ارائه دهیم.